top of page

Uw privacy is belangrijk

Uw privacy is belangrijk voor ons

Orthodontiepraktijk An De Geest, gevestigd aan Keizersplein 24/2 9300 Aalst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.orthodontiedegeest.be

Keizersplein 24/2, 9300 Aalst

053 21 48 77

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website behoort toe aan Orthodontiepraktijk An De Geest. Deze website werd opgesteld met beeldmateriaal van Wix als rechthoudende derde. Bij betwistingen van de inhoud of de intellectuele eigendomsrechten van inhoud op de website kan u via het contactformulier schriftelijk een vraag of klacht doorsturen. Dergelijke opmerkingen zullen met prioriteit behandeld worden.

De informatie op deze website is louter informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij het recht om ten allen tijde wijzigingen en correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orthodontiepraktijk An De Geest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

  • Via welke website of weg u op onze website terechtgekomen bent

  • Uw apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orthodontiedegeest.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Orthodontiepraktijk An De Geest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Orthodontiepraktijk An De Geest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo kan u op onze website een contactformulier invullen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie. Eventuele opgegeven persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres zullen uitsluitend door ons worden gebruikt in het kader van een goede dienstverlening en met betrekking tot diensten waarin je interesse toonde of diensten en producten die daar nauw bij aansluiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Orthodontiepraktijk An De Geest verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Orthodontiepraktijk An De Geest gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Orthodontiepraktijk An De Geest gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthodontiepraktijk An De Geest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orthodontiedegeest.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw gevoelige gegevens zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Orthodontiepraktijk An De Geest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orthodontiepraktijk An De Geest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@orthodontiedegeest.be.

Orthodontiepraktijk An De Geest: de weg naar een stralende glimlach!

Contacteer ons

bottom of page